Oferty Ubezpieczeń


Rolne


Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych i OC rolników to nie wszystko. Warto zadbać o kompleksową ochronę mienia rolniczego.

Ruchomości domowe i stałe elementy, np.:

- meble wolnostojące i w zabudowie,

- sprzęt elektroniczny i AGD,

- armatura sanitarna, oraz inne elementy wyposażenia, które nie są chronione w ramach obowiązkowego ubezpieczenia, budynków rolniczych.

Budowle, np.:

- ogrodzenie,

- chodniki,

- śmietniki, oraz inne budowle wykorzystywane dla potrzeb rolnictwa lub przechowalnictwa produktów rolnych.

Produkty rolne (ziemiopłody) materiały i zapasy to m.in.:

- plony roślin,

- nawozy sztuczne i środki ochrony roślin,

- nasiona i sadzeniaki,

- skrzynki na produkty rolne.

Zwierzęta gospodarskie:

-bydło, drób, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna.

Maszyny rolnicze (sprzęt) - AgroCasco:

- kombajny, żniwiarki,

- pługi, glebogryzarki, brony, oraz inne maszyny służące do produkcji rolnej lub prowadzenia gospodarstwa.

DODATKOWO:

- odpowiedzialność cywilna z tytułu świadczenia usług turystycznych w gospodarstwie rolnym,

- odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,

- następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW).